fbpx

Mediácia – riešenie konfliktov v rodine

Cieľová skupina:

Vzdelávanie je určené pre tých, ktorí hľadajú cestu, ako v živote sa vyhnúť konfliktom, resp. minimalizovať konfliktné situácie.

Požadované vstupné vzdelanie: bez uvedenia

Profil absolventa:

Absolvent po ukončení vzdelávania získa znalosti v oblasti riešenia konfliktov. Správanie sa v konfliktnej situácii. Naučí sa ako môže konflikt ovplyvniť psychické a fyzické zdravie. Vie a pozná metódy na riešenie konfliktných situácii.

Metódy:
– 
tréning
– modelové situácie
– hranie rolí

Lektor:

PhDr. Ernest Kováč

Trvanie: 10 hodín

Ukončenie: Certifikát

Termín: 28.11.2022

Cena:
Dištančne (online): 59,- € (Minimálny počet účastníkov 10)
Prezenčne: 99,- € (Minimálny počet účastníkov 10)

Individuálny jednodňový kurz: 300,- €

Registrácia

Máte nejaké otázky?