fbpx

Profesijné vzdelávanie

MBA

Master of Business Administration (MBA) je prestížny profesijný manažérsky titul. Študijný program je zameraný na získavanie znalostí v odbore manažment.

MBA Sociálna práca

Master of Business Administration (MBA) Sociálna práca je program ďalšieho vzdelávania navrhnutý tak, aby študentom poskytol nadštandardné nadstavbové vedomosti z oblasti manažovania sociálnej práce. 

MBA Manažérska psychológia

Master of Business Administration (MBA) je postgraduálny vzdelávací program zameraný na psychológiu. Vzdelávací program poskytuje prehĺbenie si vedomostí v oblasti psychológie a riadenia.

MBA Manažment vzdelávania

Master of Business Administration (MBA) je postgraduálny vzdelávací program zameraný na pedagogiku. Vzdelávací program poskytuje prehĺbenie si vedomostí v oblasti pedagogiky a riadenia.

MBA Realitný manažment

Master of Business Administration (MBA) je prestížny profesijný manažérsky titul. Študijný program je zameraný na získavanie znalostí v oblasti realitného manažmentu.

MBA Manažment v zdravotníctve

Master of Business Administration (MBA) je prestížny profesijný manažérsky titul. Študijný program je zameraný na získavanie znalostí v oblasti manažmentu v zdravotníctve.