Arteterapia

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo akreditácie: 3704/2022/22/2

Cieľová skupina: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií.

Požadované vstupné vzdelanie

Stredoškolské vzdelanie s maturitou 

Anotácia: Absolvent vzdelávacieho programu ovláda definície a ciele arteterapie ako procesu sebapoznávania s využitím umenia a tvorby a jej prínos v rámci duševného zdravia. Ovláda metódy, techniky a postupy arteterapie pri práci s jednotlivcom i skupinou. Pozná prístupy i možné riziká pri práci s rôznymi skupinami klientov, či jednotlivcov. Dokáže praktickým využitím arteterapeutických prístupov rozvíjať tvorivý potenciál človeka, jeho estetické, ale aj emocionálne a etické vnímanie. Má prehľad o aktuálnej situácii a legislatíve v arteterapii na Slovensku i v zahraničí.

Ukončenie: Osvedčenie

Termín: 06. – 07. 10. 2023

Garant: Mgr. Andrea Geseová

Lektori: Mgr. Andrea Geseová, Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Miesto konania: Trnava 

Trvanie: : 16,0 hodín (2 dni)

Cena: 130,-€

Registrácia

Máte nejaké otázky?