fbpx

Sme Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o.

Zameriavame sa na vzdelávanie

  • Akreditované vzdelávanie
  • Rekvalifikačné vzdelávanie
  • Kontinuálne vzdelávanie
  • Záujmové vzdelávanie
  • Občianske vzdelávanie
  • Vzdelávanie seniorov

Okrem vzdelávania sa zameriavame na diskusie na rôzne celospoločenské témy, workshopy a organizovanie rôznych prednášok konferencií. 

Sme pripravení Vám a Vašej organizácii pomôcť pripraviť a nastaviť vzdelávací proces v oblasti komunikačných a sociálnych zručností. Ak uvažujete o nastavení štandardov vo vašej spoločnosti, resp.  personálnom audite v spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať.

Každé vzdelávanie a stretnutie s Vami je pre nás výzvou.

  • Akreditované vzdelávanie je zamerané na rozšírenie alebo prehĺbenie kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti. Akreditovanému vzdelávaciemu programu môže udeliť akreditáciu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Všetky podmienky na akreditované vzdelávanie ustanovuje zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tiež akreditáciu môže napr. udeliť aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálne práci a ďalšie nato oprávnené subjekty.
  • Rekvalifikačné vzdelávanie v akreditovanom programe je vzdelávanie na získanie kvalifikácie, ktoré môže byť čiastočné alebo úplné. Ide o kvalifikáciu v inom povolaní než bola získaná pôvodná kvalifikácia v sústave školského vzdelávania.
  • Kontinuálne vzdelávanie, vzdelávaním si záujemca vzdelávania doplňuje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu v súlade s osobitnými predpismi SR (napr. kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov alebo vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov).
  • Záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie, vzdelávanie seniorov, kde cieľom je rozšírenie a rozvoj vedomostí a schopností. Zapájanie sa do života občianskej spoločnosti a rozvíjanie svojej osobnosti.

Prečo si vybrať práve nás?

Hľadáme nové a inovatívne prvky vo vzdelávaní a hľadáme partnerstvá. Sme tím skúsených dlhoročných lektorov, učiteľov, supervízorov, koučov s praktickými skúsenosťami, ktorí neustále hľadajú nové riešenia. Robíme to čo nás baví a napĺňa.

O nás už viete KTO SME, dajte nám vedieť kto ste VY. 

„Blížny je ten, kto sa ku mne priblíži bez výnimky, a nie ten, koho mám rada“

                                                                                                 (Edith Stein)

 

Newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.