fbpx

Orgány akadémie

Zakladatelia:

 • prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
 • PhDr. Ernest Kováč, PhD., MBA

Riaditeľka:

 • Ing. Lucia Kimpanová

Správna rada:

 • prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
 • PhDr. Ernest Kováč, PhD., MBA
 • Mgr. Jozef Belko, MBA

Vedecká rada:

 • prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. Akadémia  humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o.
 • doc. Ing. Anton Doktorov, PhD., mim. prof. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
 • doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. Univerzita Komenského, Bratislava
 • doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD. Ekonomická univerzita, Bratislava
 • PhDr. Ernest Kováč, PhD., MBA Akadémia  humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o.
 • PhDr. Gabriela Rúčková, PhD. psychologička, lektorka
 • PhDr. Katarína Vanková, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 • JUDr. Eva Vaňková, PhD. Pardubická univerzita Česká republika
 • PhDr. Jozef Vorobel, PhD. supervízor, lektor
 • Johnson Nzau Mavole, PhD, lektor, Tanzánia
 • PhDr. Mgr. Volf Sandor, Magister pracy socialnej, PhDr in political science, n.o. „Asociácia pre demokratickú budúcnosť “ , Predseda Rady – All-Ukrainian Association for the democratic future, Head of the board, Ukrajina