fbpx

Detská akadémia

Poslaním Detskej akadémie Edith Steinovej (ďalej len „DAES“) je získať čo najviac poznatkov z prírodných, humanitných, spoločenských a ďalších vied.

Detská akadémia je zameraná na edukatívny rozvoj vo výchovno-vzdelávacom proces.

Detská akadémia je určená pre žiakov základných škôl vo veku od 9 do 15 rokov.

Detská akadémia prebieha online formou.

Jednorazový poplatok je 25,- €

Prihlášku nájdete TU.

Máte nejaké otázky?