Artefiletika

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo akreditácie: 3704/2022/22/1

Cieľová skupina: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti pomáhajúcich profesií.

Požadované vstupné vzdelanie

Stredoškolské vzdelanie s maturitou

Anotácia: Absolvent vzdelávacieho programu ovláda definície a ciele artefiletiky ako výchovného a vzdelávacieho procesu s využitím prvkov výtvarného umenia. Pozná metódy, techniky a postupy artefiletiky pri práci so skupinou. Orientuje sa v skupinovej dynamike. Je schopný využiť praktické poznatky pri práci s rôznymi cieľovými skupinami klientov. Dokáže praktickým využitím artefiletických prístupov rozvíjať tvorivý potenciál človeka, jeho estetické, ale aj emocionálne a etické vnímanie. Dokáže uplatniť ciele artefiletiky k zlepšeniu kvality komunikácie a sociálneho vnímania v cieľovej skupine.

Ukončenie: Osvedčenie

Termín: 15. – 16. 11. 2024

Garant: Mgr. Andrea Geseová

Lektor: Mgr. Andrea Geseová

Miesto konania: Nová Baňa

Trvanie: : 16,0 hodín (2 dni)

Cena: 150,-

Registrácia

Máte nejaké otázky?