fbpx

Asertivita, komunikácia a sebapoznanie v pracovných vzťahoch

Cieľová skupina:

Cieľom je zlepšiť verbálne, neverbálne, prezentačné a sociálne zručnosti účastníka, odbúrať prípadné vnútorné bariéry a zvýšiť sebaistotu v kontakte s inými ľuďmi – nadriadenými, podriadenými či kolegami.

Požadované vstupné vzdelanie:

Profil absolventa:

Dobre zvládnutá profesionálna komunikácia je kľúčovou zručnosťou každého pracovníka a takmer istou zárukou nesebeckého sebapresadenia v osobnom i pracovnom živote. Komunikované informácie by mali byť správne štruktúrované, doručené presným jazykom a adekvátnym štýlom s ohľadom na konkrétne publikum. Tréning verbálnej a neverbálnej komunikácie, asertivity, sebapresadenia vás naučí základným komunikačným zručnostiam,  správneho „čítania“ partnerovej komunikácie a zefektívnenie svojich zručností v tejto oblasti.

Osnova:

Lektor:

Trvanie: 10 hodín

Ukončenie: Certifikát

Termín: 28.11.2022

Cena:
Dištančne (online): 59,- € (Minimálny počet účastníkov 10)
Prezenčne: 99,- € (Minimálny počet účastníkov 10)

Individuálny jednodňový kurz: 300,- €

Registrácia

Máte nejaké otázky?