fbpx

Super-supervízny výcvik

Obsah super-supervízneho výcviku:
– Organizácia supervízie / uzatváranie supervíznych zmlúv
– Definície supervízie
– Carrollsov model dohľadu / konštruktivistický model dohľadu
– Hawkins &Shohet,
– Iné modely reflexných cvičení
– Etika a vzťahy v supervízii
– Skupinová dynamika supervízie
– Sebahodnotenie a hodnotenie supervízora
– Hodnotenie a spätná väzba v suoervízii
– Moc a autorita v supervízii

Lektori kurzu

Otvorenie: 1.4.2023.
Rozsah: 50 hodín (prezenčne)

Cena: 390,- €

Registrácia

Máte nejaké otázky?