fbpx

Opatrovanie

Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľová skupina: Kurz opatrovania je určený pre každú fyzickú osobu, ktorá má záujem vykonávať opatrovateľskú činnosť a má dosiahnuté minimálne základné vzdelanie.

Požadované vstupné vzdelanie:
Ukončené základné vzdelanie.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu opatrovanie má osvojené poznatky a iné skúsenosti, aby sa dokázal samostatne a plnohodnotne postarať o klienta v jeho domácom prostredí.

Absolvent kurzu získava legálne oprávnenie poskytovať opatrovateľskú činnosť či už v obciach, zariadeniach sociálnych služieb alebo v domácom prostredí klienta doma ale taktiež v zahraničí.

Výcvikové zariadenia:
(zariadenia sú len odporúčané)

Stredisko evanjelickej DIAKONIE (Zariadenie pre seniorov – Bratislava)

Iné zariadenia sociálnych služieb

Obsah opatrovateľského kurzu:

Náplň praxe:

Odborný garant

Lektori

Ukončenie:

Trvanie: 220 hod.
Termín: 02.02.2023 o 17:00 hod.  (Kombinovaná forma – praktické zručnosti prezenčnou formou, teoretické prednášky prostredníctvom platformy ZOOM)

Cena: 299,-€ 

Registrácia

Máte nejaké otázky?