fbpx

Opatrovanie

Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Číslo spisu: 19761/2022-M_OAK

Cieľová skupina: Kurz opatrovania je určený pre každú fyzickú osobu, ktorá má záujem vykonávať opatrovateľskú činnosť a má dosiahnuté minimálne základné vzdelanie.

Požadované vstupné vzdelanie:
Ukončené základné vzdelanie.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu opatrovanie má osvojené poznatky a iné skúsenosti, aby sa dokázal samostatne a plnohodnotne postarať o klienta v jeho domácom prostredí.

Absolvent kurzu získava legálne oprávnenie poskytovať opatrovateľskú činnosť či už v obciach, zariadeniach sociálnych služieb alebo v domácom prostredí klienta doma ale taktiež v zahraničí.

Výcvikové zariadenia:
(zariadenia sú len odporúčané)

Stredisko evanjelickej DIAKONIE (Zariadenie pre seniorov – Bratislava)

Iné zariadenia sociálnych služieb

Obsah opatrovateľského kurzu: 

 • Úvod do opatrovníctva
 • Anatómia a fyziológia ľudského tela
 • Prvá pomoc
 • Opatrovateľské techniky v oblasti mobility a motoriky
 • Starostlivosť o umierajúceho klienta, starostlivosť o zomrelého
 • Staroba, starnutie a ich aspekty
 • Rozpoznanie základných ochorení
 • Náuka o výžive a správnej životospráve
 • Meranie fyziologických funkcií
 • Pomoc / Dohľad pri užívaní liekov
 • Základy komunikácie s klientom

Náplň praxe:

 • Ukážky merania základných fyziologických funkcií – meranie teploty, pulzu, krvného tlaku
 • Ukážky podávania liekov, oboznámenie so základným delením liekov, s podávaním liekov cez ústa a inými spôsobmi, s kvapkaním liekov
 • Odpočinok a spánok – spánkový režim, príčiny nespavosti, hlad a smäd, obavy a úzkosť, hluk
 • Starostlivosť o ležiaceho klienta – polohovanie, pomôcky
 • Pomoc klientovi pri pohybe a pri výbere správnej polohy – klient na invalidnom vozíku, pomôcky ku chôdzi, úľavové polohy pre klienta
 • Pomoc klientovi pri udržovaní telesnej hygieny – kúpanie klienta, pomôcky ku kúpaniu, kúpeľ na lôžku, starostlivosť o nechty, oči, ústnu dutinu, vlasy
 • Základy zdravej výživy – dietetický systém, stravovacie návyky, výživa klienta
 • Starostlivosť o vyprázdňovanie klienta – použitie pojazdného záchodu, použitie misy, močovej fľaše, zápcha, hnačky, pomôcky pre pacienta s inkontinenciou
 • Pomoc klientovi pri sťaženom dýchaní – polohy pre uľahčenie dýchania, úprava prostredia, zvlhčovanie vzduchu, zmierňovanie dýchavičnosti, podávanie kyslíka
 • Pomoc klientovi pri pokojnom a dôstojnom zomieraní – starostlivosť o zomierajúceho, načúvanie, reflexia života, pokojné prostredie, nezostať sám, príznaky umierania
 • Pomoc klientovi pri zabezpečení sebestačnosti, užitočné trávenie voľného času – praktické činnosti, zamestnávanie, rozhovory s klientom, počúvanie hudby, čítanie

 

Odborný garant

Lektori

Ukončenie:

Trvanie: 220 hod.
Termín: 02.02.2023 o 17:00 hod.  (Kombinovaná forma – praktické zručnosti prezenčnou formou, teoretické prednášky prostredníctvom platformy ZOOM)

Cena: 299,-€ 

Registrácia

Máte nejaké otázky?