fbpx

MBA - Realitný manažment

MBA Realitný manažment

Master of Business Administration (MBA) je prestížny profesijný manažérsky titul. Študijný program je zameraný na získavanie znalostí v oblasti realitného manažmentu.

MBA – Realitný manažment je určený pre každého kto pracuje v oblasti nehnuteľností. Najmä pre realitných maklérov, ktorí majú ambíciu sa neustále vzdelávať a byť profesionál pre svojich klientov. Vzdelávací modul je vhodný tiež pre majiteľov a manažérov realitných kancelárií, hypotekárnych špecialistov alebo facility management.

 

Podmienky prijatia

 • Absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni alebo stredoškolské vzdelanie a 2 roky praxe, prípadne po individuálnom posúdení. Bez prijímacieho konania.
 • Pre organizovanie a vedenie sa vyžaduje osobnostná zrelosť a ochota učiť sa.

 

Prednášky a kurzy pozostávajú z 12 tém:

 1. Management
 2. Marketing
 3. Strategický management a riadenie
 4. Riadenie ľudských zdrojov
 5. Psychológia pre manažérov
 6. Time management a Leadership
 7. Prezentačné zručnosti
 8. Riešenie konfliktov a sporov pomocou mediácie
 9. Supervízia ako najefektívnejšia forma riešenia konfliktov na pracovisku
 10. Kataster nehnuteľnosti
 11. Nehnuteľnosti a daňový režim
 12. Záverečná práca – seminár

 

Ukončenie

Formou odovzdania záverečnej práce (s vybraným alebo prideleným školiteľom) na dohodnutú tému. Podmienkou ukončenia je kladné hodnotenie práce trojicou oponentov formou „Double-Blind control“. 

Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Vyučovací jazyk je slovenčina, resp. čeština. V prípade iného cudzieho jazyka bude zabezpečený preklad do slovenského jazyka.

Cena:

1. Ak uhradíte  jednorázovo do 15.12. 2021 cena je: 2 300,- € (Nie sme platiteľmi DPH. Cena je konečná).

Ak sa prihlásite do 15.12. 2021 a požadujete na splátky, tak 1 splátka vo výške 1 000,-€ musí byť uhradená do 15.12. 2021. Max. 3 splátky. Celková cena vzdelávania: 2 490,– €.  

2. Ak uhradíte jednorázovo po 15.12. 2021 cena je 2 490,-€

Ak sa prihlásite po 15.12. 2021 a požadujete na splátky, tak 1 splátka vo výške 1 000,-€ musí byť uhradená do začiatku štúdia. Max. 3 splátky. Celková cena vzdelávania: 2 600,- €.

Štúdium je možné fakturovať aj na firmu. Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.

Začiatok štúdia:

01.02.2022 o 17:00 hod.  online (Zoom)
Prednášky budú prebiehať od 17:00 hod. v pracovných dňoch.

Garant štúdia:

Mgr. Jozef Belko, MBA

Zakončenie štúdia:

Obhajoba záverečnej práce.

Diplom:

Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní.

Prihláška

Máte nejaké otázky?