fbpx

"Život chudobných Rómiek a Rómov počas pandémie. V čom sme zlyhali a kde sme dokázali podať pomocnú ruku?"

Cieľová skupina: diskusia je určená pre tých, ktorí sa  zaujímajú o tému stratégie inklúzie, participácie a pomoci segregovaným rómskym komunitám na Slovensku počas pandémie.

  • riaditelia a manažéri Centier pre deti a rodiny
  • pracovníci SPODaSK
  • predškolské a školské zariadenia
  • študenti psychológie, sociálnej práce a iných humanitných vied
  • mediátori

Požadované vstupné vzdelanie:

neuvedené

Metódy:

  • diskusná relácia

Moderátor:

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Pozvaný hosť:

Mgr. Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Trvanie: 2,5 hodiny

Termín: 20. 05. 2021 o 19:00 hod. (online ZOOM)

 

Registrácia

Máte nejaké otázky?